Syskonperspektivet lyfts i Podden Autism

Illustration som föreställer en radiomikrofon.

Illustration: Mattias Gordon

Det senaste avsnittet av Podden Autism handlar om hur det kan vara att växa upp som syskon till någon med funktionsnedsättning. I avsnittet medverkar Maria Ahlqvist, möjliggörare/praktiker vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), och Jenny Jejlid, författare som har vuxit upp med en bror med en intellektuell funktionsnedsättning och autism.

Tillsammans med samtalsledare Emil Hjelte pratar de om på vilket sätt syskonrelationen kan påverkas när ett av syskonen har en funktionsnedsättning. De diskuterar också på vilket sätt syskonperspektivet kan skilja sig från andra anhörigas perspektiv, samt tipsar om vad det finns för stöd att få.

Podden Autism produceras av Autism Sverige och syftar till att sprida kunskap om autism och förändra attityder genom att synliggöra olika röster och erfarenheter.

Lyssna på avsnittet om syskonperspektivet här eller där poddar finns

Läs mer om Podden Autism på www.autism.se

Senast uppdaterad 2023-04-11 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson