Från ord till handling

Från ord till handling för barn som anhöriga. Boel Andersson Gäre, verksamhetschef Futurum, professor Jönköping Academy.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-06-22 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson