Att möta hela världen – om behovet av interkulturell kompetens

I Sverige har ungefär var tredje person utländsk bakgrund. Generellt sett är ohälsan större bland personer med utländsk bakgrund.

 Samhället behöver ge vård och omsorg ur ett interkulturellt perspektiv, vilket innebär att vara medveten om vilka specifika förutsättningar som kan finnas i mötet med patient, brukare eller anhöriga. Presentationen ger grundläggande kunskaper vad interkulturellt perspektiv kan innebära i praktiken samt inspirerar till utveckling av denna i mötet med andra. 

Mona Lindqvist är psykologspecialist och Fil. dr. vid Transkulturellt Centrum, Stockholms läns landsting 

Senast uppdaterad 2022-09-27 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson