Fördjupning

Nedan finns ytterligare underlag för diskussioner i form av tips på vidare läsning, film, konferensdokumentation, föreläsningar m.m.

Skolverkets studiematieral om Barn som anhöriga för grundskolans personal

Klicka här för att ta del av Skolverkets studiematerial (öppnas i nytt fönster). 

Filmer, rapporter och andra skrifter till förskola och skola om barn som anhöriga på Nka:s hemsida:

www.anhoriga.se/anhorigomraden/barn-som-anhoriga/skolan/

Skriftlig dokumentation från en konferens för förskolan om barn som anhöriga:

Konferensdokumentation

Filmade föreläsningar

Förskolan är livsviktig

Om utvecklingsarbete kring barn i familjer med missbruk – Ersta Vändpunkten i samarbete med förskolor på Södermalm i Stockholm

Ersta Vändpunkten

Senast uppdaterad 2021-01-16 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson