Fördjupning

Nedan finns ytterligare underlag för diskussioner i form av tips på vidare läsning, filmer, konferensdokumentation, föreläsningar med mera.

Socialstyrelsens skrift:
Barn som anhöriga – stöd till barn i förskola och skola som har svårigheter hemma

Skolverkets studiematieral:
Om Barn som anhöriga – för grundskolans personal

Skriftlig dokumentation från konferens
Artiklar och bilder från konferensen "Förskolan är livsviktig"

Filmade föreläsningar
Förskolan är livsviktig

Filmer från Ersta Vändpunkten
Om utvecklingsarbete kring barn i familjer med missbruk – Ersta Vändpunkten i samarbete med förskolor på Södermalm i Stockholm

Senast uppdaterad 2022-06-30 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson