Kvalificerad omvårdnad

Syftet med handboken Kvalificerad omvårdnad i vardagen är att sprida kunskap om och förståelse för personer med flerfunktionsnedsättning, som under hela livet har mycket stora vård- och omvårdnadsbehov. Boken vill visa att mycket går att göra för att ge barn, ungdomar och vuxna med flerfunktionsnedsättning möjlighet att leva ett så bra liv som möjligt. Rätten till god vård och omvårdnad gäller i allra högsta grad de som har de allra största behoven.

Se instruktionsfilmen i spelaren nedan

Handboken består av 22 kapitel som beskriver olika omvårdnadssituationer för personer med flerfunktionsnedsättning. Du kan ta del av varje kapitel för sig, men också handboken i sin helhet samt tillhörande filmade föreläsningar. Det finns möjlighet att skriva ut texten, och du kommer också att finna bilagor separat som du kan skriva ut. Om du inte har möjlighet att skriva ut är du välkommen att kontakta oss: info@anhoriga.se 

Läs eller ladda ner den digitala versionen av handboken

Beställ handboken mot en kostnad av 160 kr ex. moms & frakt

Senast uppdaterad 2021-03-25 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson