Fakta om anhörigstöd

Bild på en kvinna som sitter i en solstol och läser en bok

Idag har kommunerna olika former av stöd till anhöriga till äldre, långvarigt sjuka och personer med funktionsnedsättning. En del av dessa stöd riktar sig direkt till anhörigvårdaren och är stödsamtal, stödgrupper, må bra aktiviteter och utbildning. En del tjänster fungerar som indirekt stöd till anhörigvårdaren genom att de vänder sig till den vårdade. Exempel på dessa indirekta stöd är hemtjänst, dagverksamhet och korttidsboende.

I de flesta kommuner finns minst en, ofta flera personer som arbetar med anhörigstöd. De kallas vanligen anhörigkonsulent, anhörigombud och anhörigsamordnare. De arbetar med att utveckla, informera om och erbjuda olika former av direkt stöd till anhöriga. De direkta formerna av anhörigstöd är oftast kostnadsfria och man behöver inget beslut från en biståndshandläggare för att få dem. I flera kommuner finns också demenssjuksköterskor och demensteam som också arbetar med anhörigfrågor.

Från texten i Socialstyrelsens broschyr Stöd till anhöriga (2010) framgår att kommunen ska informera om de verksamheter som alla kan ta del av och samtidigt erbjuda individuellt anpassade insatser. Du har alltså rätt att ansöka om att få hjälp från kommunen med att stödja eller vårda en närstående. Vidare från samma broschyr: Kommunen är skyldig att utreda behoven av stöd och fatta beslut i ditt fall. Om du ansöker om stöd och den som handlägger din ansökan kommer fram till att du inte har något behov av stöd och du får avslag, kan du överklaga beslutet till domstol. Även de indirekta formerna av stöd beslutar en biståndshandläggare om man ska få eller inte. Biståndshandläggare är tjänstemän i kommunen som beslutar om olika former av insatser som kommunen erbjuder. Biståndshandläggarna följer Socialtjänstlagen när de tar beslut. I vissa kommuner kallas tjänstemännen biståndsbedömare.

Hur mycket stöd som finns för anhöriga, vilka regler som styr och hur mycket tid och pengar som finns till dessa stöd, är olika i varje kommun. Vill du veta vilka stöd som finns i din kommun så kan du ofta hitta det på kommunens hemsida. Du kan också få veta vilka stöd som finns genom att ringa kommunens växel och be att få tala med den som arbetar med anhörigstöd.

Senast uppdaterad 2021-04-05 av Peter Eriksson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson