Dövblindhet och flerfunktionsnedsättning

Ett barn sitter i sin mors famn

Illustration från Nkcdb

Personer som har en flerfunktionsnedsättning kan ibland också ha nedsatt syn och hörsel.
Vad innebär det i vardagen – för personen själv och för hens familj?

Webbinariet är ett samarbete mellan Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb).

Se webbinariet i efterhand i spelaren nedan

Dövblindhet är ett samlingsbegrepp för kombinerad syn- och hörselnedsättning

Medverkande: Hanna Grundahl Perols och Maria Andersson som båda är föräldrar till ett barn med dövblindhet och flerfunktionsnedsättning. De kommer att beskriva de utmaningar detta innebär i vardagen men också ge praktiska tips och råd kring vad som kan underlätta för deras barn och för familj och nätverk.

Caroline Lindström, som är biträdande verksamhetschef/specialpedagog på Nkcdb, kommer att ge oss kunskap om dövblindhet. Hon kommer också att berätta om den kurs för föräldrar som man erbjuder till de som har barn med tidigt inträffad syn- och hörselnedsättning.

Det finns också en organisation; Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) och det kommer Eva Winberg att berätta om. Hon är med i föräldrarådet i denna organisation.

Webbinariet vänder sig både till anhöriga och professionella som möter personer med dövblindhet i kombination med flerfunktionsnedsättning eller andra funktionsnedsättningar.

Eftersnack

Mona Pihl samtalar med Maria Andersson efter webbinariet om dövblindhet och flerfunktionsnedsättning.

 

För mer information och kontakt

Foto på Mona Pihl
Mona Pihl

Möjliggörare och praktiker, flerfunktionsnedsättning

Mona är sjuksköterska och arbetar sedan många år inom barn- och vuxenhabilitering. Hennes särskilda fokus och intresse är vård, omsorg och stöd till personer med flerfunktionsnedsättning och deras föräldrar och andra anhöriga. Intresset grundlades när hon arbetade på ett korttidshem för barn ungdomar med funktionsnedsättningar och stort behov av medicinsk omvårdnad.

Senast uppdaterad 2024-02-05 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson