”I brottets skugga” – ny bok om barn som bevittnat våld

Brottsofferjouren har nyligen släppt boken ”I brottets skugga” som handlar om barn och unga som bevittnat eller utsatts för våld i nära relation. Syftet med boken är att stödja kunskaps- och kompetensutveckling för personer som kan tänkas möta dessa barn.

Boken innehåller fakta och anonymiserade fallbeskrivningar från lokala brottsofferjourer. Den riktar sig främst till yrkesverksamma, ideella och anhöriga som möter barn och unga som bevittnat och/eller utsatts för våld i nära relation. 

Boken har tagits fram inom ramen för Brottsofferjourens arbete mot våld i nära relationer, med medel från Socialstyrelsen.

– Vi är tacksamma och stolta att Socialstyrelsen gett oss detta förtroende. Fler än 200 000 barn i Sverige lever i hem där det förekommer olika former av våld. Ämnet är tyvärr ständigt aktuellt och barn är en särskilt sårbar brottsoffergrupp - därför känns det extra viktigt att sprida kunskap om ämnet, säger Sven-Erik Alhem, förbundsordförande för Brottsofferjouren Sverige, i ett pressmeddelande.

Läs mer om boken på Brottsofferjourens webbplats

Senast uppdaterad 2022-09-27 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson