Vilket stöd kan Habiliteringen ge?

Videoklipp med Cecilia Cia Mårtensson,
Habiliteringscenter Haninge, region Stockholm

Senast uppdaterad 2023-03-31 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson