Webbinarium om att mäta anhörigstödet

Sundiata Owens, Socialstyrelsen

Sundiata Owens, Socialstyrelsen

2022 tog regeringen fram en anhörigstrategi. Nu har Socialstyrelsen presenterat ett uppföljningsförslag som handlar om att kunna mäta huruvida anhöriga får det stöd som de behöver.

Sundiata Owens, utredare på Socialstyrelsens analysavdelning, har varit projektledare för rapporten Uppföljning av anhörigperspektivet och stöd till anhöriga - Ett förslag på uppföljningsområden och mått. Den handlar bland annat om hur man ska kunna mäta anhörigstödet. 

– När vi tittar på många av de ämnen vi har inom Socialstyrelsen paraply så har vi en uppfattning och mätdata på väldigt många områden, men när det gäller stöd till anhöriga finns det inte så mycket, säger han. Enskilda organisationer gör mätningar, men den senaste systematiska genomgången från Socialstyrelsen gjordes 2014. Den stora frågan var därför hur vi skulle gå till väga.

Nka har genom hela processen bistått Socialstyrelsen med kontakter och underlag.

Den 8 december presenterar Sundiata Owens rapporten och då kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor till honom.

Läs hela reportaget med Sundiata Owens här

Anmäl dig till webbinariet här

Senast uppdaterad 2023-11-06 av HelenaI, ansvarig utgivare Lennart Magnusson