Spädbarn igår – idag – i morgon

Den förändrade synen på spädbarn, deras kompetens, utveckling och sårbarhet.

Pia Risholm Mothander, docent, leg psykolog och psykoterapeut. Stockholms universitet. Dagens kunskap om hjärnans utveckling, både före och efter födseln, samt dess betydelse för den fortsatta utvecklingen gör att vi inte kan vänta med stödjande insatser när vi ser att barn inte har det bra. Hur temperament och anknytning samspelar inom ramen för det omgivande samhällets förväntningar och resurser.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-06-10 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS