Livets möjligheter - se föreläsningarna!

Två syskon ligger i en hängmatta. Lillebror håller armen om storasyster.

Foto: Funkisbyrån, Jessica Linder Jansson

I oktober 2022 anordnade Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) konferensen Livets möjligheter. Temat för konferensen var "Livslångt lärande för personer med flerfunktionsnedsättning, anhöriga, professionella och beslutsfattare". Nu kan du se alla föreläsningarna i efterhand!

Syftet med konferensen var att sprida inspiration, ny kunskap och att utgöra en mötesplats för anhöriga, professionella och beslutsfattare. Konferensen lockade 300 personer till Stockholm och ytterligare 50 som deltog digitalt.

Moderator var Gunilla Matheny, en pionjär inom utvecklingen av stöd till anhöriga och sakkunnig i anhörigstödsfrågor. Hon ledde publiken genom programmet, som bestod av flertalet huvudföreläsningar, seminarier och workshops där olika projekt, verktyg, metoder och studier presenterades.

Se föreläsningarna här! 

Senast uppdaterad 2023-11-28 av HelenaI, ansvarig utgivare Lennart Magnusson