Att få ett barn med funktionsnedsättning och att få kraft att engagera sig

Elaine Johansson och Maria Ahlqvist samtalar

Elaine Johansson och Maria Ahlqvist samtalar

Att bli förälder är en stor omställning i livet. För den som får ett barn med funktionsnedsättning blir framtiden dock ofta mer oviss. Att få en möjlighet att dela erfarenheter med andra föräldrar i liknande situation innebär en möjlighet att forma sin identitet som förälder. Mötet med andra kan bli bärande för att få kraft till att orka.

Här ges en sammanställning av erfarenheter från samtalsgrupper med föräldrar och narrativa djupintervjuer samt en sammanställning av utvärderingar från Ågrenskas familjevistelser.

Cecilia Stocks, socionom Ågrenska AB.

Att få kraft av att engagera sig.

Elaine Johansson har ett över 50 årigt perspektiv både på sitt eget föräldraskap till Pia, som har Rett syndrom men också på många andras genom sitt engagemang i FUB. Elaine, hennes man och Pia var också med på den allra första familjevistelsen på Ågrenska! Här berättar Elaine

om hur hon genom föreningslivet har fått kraft och energi till förändring men också ett tryggt sammanhang och många goda vänner. Elaine är sedan många år ordförande för FUB Västra Götaland och Funktionsrätt Västra Götaland.

 Elaine Johansson, förälder i samtal med Maria Ahlqvist, Nka

Senast uppdaterad 2023-11-24 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson