Berättelser om att vara anhörig

Omslag av Berättelser om att vara anhörig till barn och unga med flerfunktionsnedsättning. På omslaget finns en närbild på ett litet barn och en man och en kvinna som pussar på barnet.Nka har tagit fram ett inspirationsmaterial som heter Berättelser om att vara anhörig till barn och unga med flerfunktionsnedsättning. Skriften handlar om hur anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättning har gjort för att ta vara på livets möjligheter.

Du möter Ellen, Elvira, Miles, Diamanda, Hannes, Liv och Kim. Deras anhöriga berättar bland annat om vikten av att träffa andra i liknande situation, att våga skaffa syskon och att ta vara på sig själv som förälder för att förebygga psykisk och fysisk ohälsa.

De berättar också om barnets behov av att förebygga andningsproblem och att som förälder behöva möta okunskap och fördomar om barnets livskvalitet. Vi får även veta hur de har gått till väga för att skapa ett bra liv för hela familjen med hjälp av personlig assistans och särskilt boende.

Läs eller ladda ner inspirationsmaterialet

Du kan också beställa inspirationsmaterialet mot en kostnad

Senast uppdaterad 2021-09-22 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson