Arvfondsprojektet KomBo i Vuxenhabiliteringen

Bild från föreläsningen

Gunilla Thunberg och Kerstin Jillefors

I arvsfondsprojektet KomBo är syftet att säkerställa att personer som har insats enligt LSS får sina kommunikativa rättigheter tillgodosedda.

Under konferensen Livets möjligheter presenterade projektet  hur vuxenhabiliteringen
i Västra götalandsregionen arbetat med KomBo i nätverken runt några vuxna
och hur detta fungerat. I föreläsningen får man ta del av hur KomBo-utbildningen lagts upp inom habiliteringen och under föreläsningen redovisas tankegångar kring hur KomBo kan spridas och användas framgent inom vuxenhabiliteringen.

Gunilla Thunberg, leg. logoped DART Sahlgrenska universitetssjukhuset och Kerstin Jillefors
Melin, logoped Habilitering och hälsa VGR.

Se föreläsningen i spelaren nedan.

Senast uppdaterad 2023-08-21 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson