Kunskapsöversikt - Anhöriga till vuxna personer med psykisk ohälsa

Att vara anhörig till en person med psykisk ohälsa kan vara förenat med omfattande svårigheter, men också med empati och kärlek till att vilja hjälpa och stödja sin närstående. Kontakt och stöd från personal inom vård och omsorg och andra anhöriga med liknande erfarenheter kan vara betydelsefullt för att hantera situationen.

Syftet med kunskapsöversikten är att presentera exempel på stödjande insatser för vuxna anhöriga (18 år eller äldre), till vuxna personer (18 år eller äldre) med psykisk ohälsa och den dokumenterade betydelse och/eller effekt som stödet kan ha för anhöriga.

I filmen nedan ger författaren Mats Ewertzon en introduktion till kunskapsöversikten.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Klicka på bilden för att starta filmen

Kunskapsöversikt anhöriga till vuxna personer med psykisk ohälsa

Kunskapsöversikt

Läs eller ladda ner kunskapsöversikten

Senast uppdaterad 2021-11-01 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson