Y Nilsagard & K Boström

Ylva Nilsagard, Centre for Health Care Services and Katrin Boström, Healthcare Strategy, Department of Health and Medical Services, Region Örebro County, Sweden: Informing the children when Mum or Dad is diagnosed as having multiple sclerosis

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-05-31 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS