Tecknade filmer om psykisk ohälsa i familjer

Tecknade bilder som visar familjer i olika situationer.

Psykiska sjukdomar är något som en del människor upplever eller kommer i kontakt med under sina liv. Att vara barn eller syskon till någon som blir sjuk kan vara svårt, speciellt om man inte förstår vad som händer.

Ibland kan det till och med kännas som om man har gjort något fel. Så är det oftast inte. Du kan sällan påverka den andra personens situation men det kan vara lite lättare att hantera sina egna tankar och känslor om man får mer information om sin närståendes sjukdom.

På denna sida kan du titta på tecknade filmer som beskriver olika familjesituationer och belyser hur det kan vara om någon i en familj mår psykiskt dåligt. 

Psykisk sjukdom delas in i olika "grupper" av diagnoser. De diagnoser som filmerna förklarar är ADHD, Ångest, Depression, Missbruk och PTSD. En film tar också upp hur det kan vara att vara barn när det är mycket bråk mellan de vuxna.

Senast uppdaterad 2022-03-15 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson