Delta i Nka:s workshop på Vitalis

Blå bild med texten Möt oss på Vitalis 17-19 maj

Den 17-19 maj anordnas årets upplaga av Vitalis. Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) närvarar under konferensen och kommer att hålla i en workshop om digitalt anhörigstöd.

Vitalis är en konferens och mässa kring eHälsa och framtidens vård och omsorg. Under Vitalis kan deltagarna välja mellan ett stort antal presentationer och workshops. Konferensen hålls på Svenska Mässan samt digitalt. 

Torsdagen den 19 maj, kl. 10.30-12.00, anordnar Nka en workshop med titeln Digitalt anhörigstöd – en kostnadseffektiv och hållbar lösning för framtiden.

Workshopen kommer att inledas med en presentation av Nka och befolkningsstudien ”Anhörigskap, anhörigomsorg och anhörigstöd, en nationell kartläggning 2018” med särskilt fokus på digitalt stöd. Därefter presenteras erfarenheter som Nka har gjort under 2020 och 2021 års arbete med projektet Digitalt anhörigstöd, som syftat till att stärka stödet till anhöriga och öka kunskapen om digitalt anhörigstöd.

Under workshopen kommer det också ges möjlighet för reflektion och diskussion, där vi bland annat diskuterar följande:

• Hur kan vi med digital teknik göra anhöriga mer delaktiga i vård och omsorg?
• Hur kan vi säkerställa att anhöriga nås av information?
• Hur kan vi på enklast möjligaste sätt skapa digitala plattformar för anhörigas delaktighet och behov av stöd, råd och utbildning?
• Vilka goda exempel finns i verksamheterna idag?

Alla deltagare är välkomna att dela med sig av sina erfarenheter, tankar och idéer.

Mer information om workshopen och hur du deltar hittar du här

På tisdagen, den 17 maj, deltar Maria Nilsson, doktorand vid Linnéuniversitetet och knuten till Nka, i panelen på seminariet ”EU:s policy och initiativ inom Digital Hälsa-området, hälsa, vård och omsorg – en uppdatering”.

Läs mer om seminariet

För mer information

Foto på Maria Ahlqvist
Maria Ahlqvist

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.
Foto på Ingrid Lindholm
Ingrid Lindholm

möjliggörare/praktiker, Anhöriga och psykisk ohälsa

Foto på Maria Nilsson
Maria Nilsson

Doktorand i hälsovetenskap vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Maria Nilsson är sjuksköterska med specialistinriktning operation, och har tidigare arbetat inom kirurgisk vård, äldrevård, primärvård och operationssjukvård. Maria har en magisterexamen i vårdvetenskap och är nu doktorand i hälsovetenskap vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet. Marias avhandlingsarbete handlar om införandet av ny teknik för att främja hälsa och välbefinnande hos personer över 65 år och deras anhöriga. För mer information om forskningsprojektet, se https://lnu.se/personal/maria.y.nilsson/.
Maria är också knuten till forskningsprogrammet Sustainable Care: Connecting People and Systems, vid The University of Sheffield.

Senast uppdaterad 2022-05-06 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson