Aktuella funktionshinderpolitiska frågor ur Socialstyrelsens perspektiv

Karin Flyckt arbetar på Socialstyrelsen där hon är samordnare av funktionshindersfrågor. Hon är en av redaktörerna för boken Perspektiv på personlig assistans som gavs ut 2013.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2016-07-04 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson