KomBo

En illustration som visar två människor som pratar med varandra, samt texten KomBo.

Projekt KomBo syftar till att öka möjligheterna för personer med nedsatt kommunikationsförmåga att få sina rättigheter tillgodosedda i sitt boende eller vid sin dagliga verksamhet. Under projekttiden ska en modell för implementering av evidensbaserat kommunikationsstöd och AKK (alternativ kompletterande kommunikation) i LSS-verksamheter utvecklas.

Projektet arbetar med att ta fram material och att utbilda handledare som i sin tur ska implementera kommunikationsstödet direkt i LSS-verksamheterna. Materialet som projektet tar fram ska bland annat bestå av föreläsningar, läroböcker, övningar och filmer.

KomBo finansieras av Allmänna Arvsfonden och drivs av Dart kommunikations- och dataresurscenter vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, FUB och Autism- och Aspergerförbundet, i samarbete med flera andra aktörer. Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) är med i referensgruppen.

Projektet startade i augusti 2021 och pågår till hösten 2024.

Läs mer om projektet KomBo på Västra Götalandsregionens webbplats

Senast uppdaterad 2023-02-22 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson