Jag tycker inte att hemtjänsten fungerar för min närstående, vad gör jag?

Ta kontakt med enhetschefen som ansvarar för verksamheten och/eller kontakta den biståndshandläggare som har ansvar för din närstående eller ansvarig sjuksköterska i kommunen om det handlar om hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för och beskriv hur du upplever situationen. Du når dessa genom kommunens växel eller kommunens webbsida.

Senast uppdaterad 2024-05-17 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson