Webbinarium I nöd och lust den 31 oktober

Illustration med två händer som håller i varandra

Det treåriga arvsfondsprojektet "I nöd och lust" fokuserar på de förändringar som sker när en äldre partner blir sjuk eller funktionsnedsatt. Målet med projektet är att minska den psykiska ohälsan hos anhöriga och ta fram stödmaterial för äldre anhöriga.

Välkommen till ett webbinarium och uppföljningsmöte för dig som har arbetat eller planerar att arbeta med studiematerialet I nöd och lust. Ett arvsfondsprojekt som letts av Bräcke diakoni i samarbete med Nka, Anhörigas riksförbund och Spf-seniorerna.

På webinaret medverkar bl.a. Sara Jonåker från Bräcke Diakoni. Läs mer om materialet och projektet https://anhoriga.se/projekt/i-nod-och-lust/

Datum: Tisdagen den 31 oktober

Tid: klockan 14.00-15.30

Var: på webben Via Zoom

Klicka här för anmälan

För mer information och kontakt

Foto på Susanne Rolfner Suvanto
Susanne Rolfner Suvanto

Möjliggörare/praktiker – Äldre

Jag har arbetat många år inom områdena äldre och psykiatri. Allt ifrån undersköterska till statliga utredning om en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer. Specialistområde äldre och psykisk ohälsa samt existentiella frågor. På de övriga 50 procenten arbetar jag i det egna företaget Omvårdnadsinstitutet med föreläsningar, utredningar, expertstöd till kommuner, regioner och myndigheter. Egen erfarenhet av att ha vårdat mina båda föräldrar till livets slut.

Senast uppdaterad 2023-09-26 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson