Hur kan vi ta hänsyn till barnets bästa bland våra yngsta?

Barnombudsman Elisabeth Dahlin presenterar resultat från en undersökning av allmänhetens syn på barnets rättigheter och av hur domstolar och utredningar beaktar barnets bästa. Vilka arbetssätt finns för att beakta barnets bästa? Hur kan de tillämpas på och ta tillvara våra yngstas rättigheter? Vilka förändringar kan behövas? Var står vi idag?

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Elisabet Dahlin, barnombudsman, Barnombudsmannen

Senast uppdaterad 2021-04-23 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS