Föreläsning om öppna förskolan TilLiten

Lina Bjarnegård Carlsson.

Lina Bjarnegård Carlsson föreläste utifrån rubriken "TilLiten – en plats där det onormala får vara normalt".  

Under konferensen Livets möjligheter berättade Lina Bjarnegård Carlsson från Bräcke diakoni om TilLiten, som är en öppen förskola för familjer med barn som har funktionsnedsättningar. Nu kan du se föreläsningen i efterhand.

Under 2023 publicerar Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) inspelade föreläsningar från konferensen Livets möjligheter. Konferensen anordnades i slutet av oktober förra året och handlade om hur man kan möjliggöra ett livslångt lärande för personer med flerfunktionsnedsättning, deras anhöriga, personal och beslutsfattare.

Varje vecka kan du ta del av en ny föreläsning från konferensen. Alla hittills publicerade föreläsningarna hittar du på Nka Play.

Denna vecka har vi publicerat föreläsningen TilLiten – en plats där det onormala får vara normalt. Lina Bjarnegård Carlsson berättar här om varför det behövs öppna förskolor som är anpassade för familjer med barn med funktionsnedsättningar och hur de inom TilLiten har arbetat med att nå föräldrar med utländsk bakgrund.

Se föreläsningen: 

Senast uppdaterad 2023-05-24 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson