Kan jag som anhörig bli anställd för att ge vård/stöd till min närstående?

Anhöriganställning innebär att den som vårdar en anhörig kan bli anställd under ett antal timmar och få betalt för detta. Möjligheten erbjuds bara i vissa kommuner och formerna ser olika ut. Kontakta biståndshandläggaren i aktuell kommun för information

Senast uppdaterad 2024-05-17 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson