Världscancerdagen 4 februari

En mamma och en dotter kramar varandra.

Den 4 februari är det Världscancerdagen. Dagen grundades av den Internationella unionen mot cancer med syfte att öka kunskapen om cancer, samt de drabbades och anhörigas situation.

2021 antog EU den omfattande Europe's Beating Cancer Plan. Eurocarers lyfter det positiva i att anhöriga lyfts fram i planen. Inför Världscancerdagen 2023 lanserar EU Country Cancer Profiles, som syftar till att identifiera ojämlikheter i cancerprevention och cancervård.

Vi på Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) vill med anledning av dagen passa på att lyfta material och webbsidor som berör att vara anhörig till någon med cancer. Nedan listar vi länkar till en del av det material som du hittar om att vara anhörig till någon med cancer på vår egen webbsida. Vi länkar också till några andra webbsidor där du kan hitta mer information.

Vi vill också passa på att tipsa om att Nka:s verksamhetschef Lennart Magnusson medverkar i en webbsändning som Nätverket mot cancer anordnar lördagen den 4 februari. Under sändningen kommer de medverkande diskutera ämnen som: Tidig upptäckt, precisionshälsa, cancerrehabiltitering, anhörigperspektivet och Sveriges ordförandeskap i EU.

Om anhöriga och cancer på Nka:s webbsida:

Nka Play: Min mamma har cancer

Nka Play: Randi Værhold föreläser om vad som händer när en förälder blir sjuk

Nka Play: Cancer i familjen – så påverkas barnen

Nyhetsartikel: Unga anhöriga till cancersjuka har drabbats hårt av pandemin

Nyhetsartikel: De ger vägledning till unga som har en förälder som drabbats av cancer

Nyhetsartikel: Studie belyser upplevelsen av att vara anhörig till en cancersjuk person

Rapport: Barn till föräldrar med cancer – hur många berörs och vilka är konsekvenserna i ett livsloppsperspektiv?

Om anhöriga och cancer på andra webbsidor:

1177: Närstående vid cancer

Barncancerfonden: För närstående

Cancerfonden: Att vara närstående

Cancerkompisar

Nära cancer

Ung Cancer

Internationellt:

Under 2021 deltog Elizabeth Hansson, FoU-ledare vid Nka, i webbinarierna "Spotlights on Improving Efficiency in Cancer Care". Webbinarierna är på engelska och går att se i efterhand.

Webbinarium: The case of the caregivers

Webbinarium: Examples of best practice from All.Can Efficency hub

Senast uppdaterad 2023-02-03 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson