Att möta anhörigas känslor och existentiella behov

Bild på två personer som sitter på en bänk och dricker kaffe och kollar ut mot en hage

Varför finns det ett behov av lärande nätverk som handlar om "Att möta anhörigas känslor och existentiella behov"?

Forskning visar att anhöriga ofta befinner sig i svåra känslomässiga situationer och att de har behov av stöd för att hantera detta. I tidigare nätverk har det kommit fram att anhöriga ofta ger uttryck för olika mer eller mindre starka känslor i möten med personal och olika stödfunktioner. Inte sällan innehåller samtalen existentiella frågor om livets mening. Varför blev det så här? Varför drabbas vi så hårt?

"Vad kommer att hända med mig och min livssituation?" är andra frågor som anhöriga funderar över och där inga enkla svar finns att ge.

För att utveckla kunskap och förståelse för anhörigas situation startades ett blandat lärande nätverk hösten 2014. Nätverket pågick fram till sommaren 2015. Deltagande kommuner var Karlstad, Alingsås, Mark, Tingsryd, Nybro, Linköping och Norrköping.

Sammanställningarna från träffarna i nätverken hittar du här nedan.

Senast uppdaterad 2021-04-14 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson