Ny föreläsning från Livets möjligheter om syskonperspektivet

Jessica Lerner och  Frida Johlbring Björk på scen.

Jessica Lerner och Frida Johlbring Björk berättade om sina olika syskonskap.

Under konferensen Livets möjligheter delade Frida Johlbring Björk och Jessica Lerner med sig av sina erfarenheter och berättelser av att ha syskon med funktionsnedsättningar. Föreläsningen går nu att se i efterhand på Nka Play.

Under 2023 publicerar Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) inspelade föreläsningar från konferensen Livets möjligheter. Konferensen anordnades i slutet av oktober förra året och handlade om hur man kan möjliggöra ett livslångt lärande för personer med flerfunktionsnedsättning, deras anhöriga, personal och beslutsfattare.

Varje vecka kan du ta del av en ny föreläsning från konferensen. Alla hittills publicerade föreläsningarna hittar du på Nka Play.

Denna vecka är det föreläsningen "Hur möjliggör vi gemensamt en samexistens som även inkluderar syskonperspektivet?" som har publicerats. Frida Johlbring Björk och Jessica Lerner delar här med sig av sina erfarenheter av att växa upp med ett syskon med förvärvad respektive medfödd hjärnskada. De berättar om hur föräldrarnas tid och energi till stor del lagts på syskonen, hur de själva har behövt ta ett stort ansvar och tidigt bli självständiga, och om hur de har upplevt det att ha personliga assistenter i hemmet.

Se föreläsningen: 

Senast uppdaterad 2023-04-25 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson