Läger för unga anhöriga med en demenssjuk förälder

Bilder från läger för unga anhöriga

Sen 2011 anordnas det anhörigläger utanför Dalarna i Avesta. Lägret riktar sig mot barn och unga som har en demenssjuk förälder.

Varje sommar sedan 2011 hålls anhörigläger utanför Avesta i Dalarna för barn och ungdomar som har en demenssjuk förälder. Här får de möjlighet att knyta kontakter och utbyta erfarenheter med andra jämnåriga i samma situation.
Sedan starten har intresset för lägren stadigt ökat. Några av lägerhelgerna har snabbt blivit fullbokade och återbudsköp har fått upprättas. Från början erbjöds lägren för unga vuxna mellan 18 och 30 år, men efter önskemål ordnas sedan 2013 läger även för barn och ungdomar mellan 7 och 17 år tillsammans med deras friska förälder. Det ökade intres- set har gjort att man sedan 2016 håller läger för unga anhöriga också i Skåne och Luleå. Totalt samarbetar sju kommuner kring lägerverksamheten.

Gratis deltagande

Deltagandet är gratis då Alzheimerfonden, som finansierar verksamheten, står för både resa, kost och logi. Under lägerhelgen varvas föreläsningar med rekreation i naturskön miljö. Det finns möjlighet att bada, fiska, spela spel eller fotboll, grilla vid lägerelden eller bara umgås.

Lägrens mål och syfte är:
• att bryta känslan av ensamhet och träffa andra som befinner sig i liknande situation
• att få kunskap om demenssjukdomar och bemötande
• att umgås och skapa nya kontakter som kan vara värdefulla inför framtiden
• att få möjlighet att lyssna och ställa frågor till kunniga föreläsare med specialkom- petens inom demenssjukdomar.

Ofta lite stöd

Unga anhöriga får ofta väldigt lite stöd. De passar inte in i den bild man tänker på om en anhörig till någon med demenssjukdom. Den bilden är en äldre person och inte ett barn eller ungdom. De behöver annat stöd än äldre personer och konceptet med en blandning av kunskap, rekreation och samvaro med andra passar betydligt bättre.
 – På många håll är man inte medveten om att gruppen unga anhöriga ens existerar och att de mår så oerhört dåligt som de gör. Vi tycker det är viktigt att stötta dessa ungdomar och ser att lägren betyder mycket för dem, säger Liselotte Jansson, generalsekreterare på Alzheimerfonden.

49 barn, 32 föräldrar och 126 unga anhöriga har sedan starten 2011 deltagit under de tolv sommarläger som genomförts hittills.

Webbplats:
Mer information finns på: www.alzheimerfonden.se

Kontakt:
Katrin Lindholm. Tfn: 0226-64 58 92. E-post: katrin.lindholm@avesta.se
Gudrun Strandberg. Tfn: 0226-64 57 84. E-post: gudrun.strandberg@avesta.se

Arrangör:
Lägerverksamheten är ett samarbete mellan Alzheimerfonden och kommunerna Avesta, Ystad, Eslöv, Malmö, Mora, Svedala och Luleå.

Senast uppdaterad 2021-04-06 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson