Återhämtning vid psykisk ohälsa – återhämtningsprocessen

Här föreläser Alain Pierre Topor, psykolog och docent i socialt arbete, för hur begreppet återhämtning definieras. Vilka faktorer som är hjälpsamma för återhämtning och om anhörigas roll i en återhämtningsprocess.

Alain Pierre Topor, psykolog och docent inom Socialhögskolan på Stockholms universitet.Alain Topors forskning handlar om sociala faktorers och relationers betydelse vid återhämtning från psykisk ohälsa eller sjukdom.

 

Källhänvisningar

Andersson, G., Bülow, P., Denhov, A. & Topor, A. (2016). Från patient till person – Om allvarliga psykiska problem, Vardag, vård och stöd, Lund: Studentlitteratur.

Denhov, A. (2002) Finns kvar och ställer upp. Hur kan anhöriga bidra till återhämtning från allvarlig psykisk störning, ur de återhämtades och de anhörigas perspektiv Stockholm: Underlagsrapport Anhörig 300, Socialstyrelsen.

Topor, A. (2001) Återhämtning från svåra psykiska störningar, Stockholm: Natur och Kultur.

Topor, A. (2004) Vad hjälper? Vägar till återhämtning från svåra psykiska problem. Stockholm: Natur och Kultur.

Topor, A. & Borg, M. (2008) Relationer som hjälper. Lund: Studentlitteratur.

Topor, A., Ljungqvist, I., Strandberg, E-L. (2016). The cost of friendship: severe mental illness, poverty and social isolation, Psychosis, 8 (4), 336-345. doi.org/10.1080/17522439.2016.1167947

Senast uppdaterad 2023-04-06 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson