Nordisk utblick: Vårdpersonal behöver särskild kompetens i samtalsteknik

Jukka Piippo

Jukka Piippo. Foto: Privat

Psykiatrisk behandling ska ses som en delad process mellan patient, anhöriga och professionella inom psykiatri och socialtjänst. Mötena ska präglas av öppna och reflekterande diskussioner så att ett fruktbart samarbete blir möjligt.

Man kan dock inte utgå från att förtroendefulla och ärliga relationer utvecklas naturligt. Därför är det personalens ansvar att anpassa sitt beteende så att sådana relationer skapas.

Det framgår av forskning med ett familjefokuserat perspektiv som genomförts av Jukka Piippo, psykiatrisjuksköterska och legitimerad psykoterapeut. Han är verksam som lektor och forskare vid yrkeshögskolan Arcada University of Applied Sciences i Helsingfors i Finland.

Läs hela artikeln

Senast uppdaterad 2022-06-14 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson