Om oss

Ett par promenerar på en grusväg

Foto: Pixabay

Navigeringskursen om demens för anhöriga är framtagen av Nka och anhörigkonsulenter med Svenskt Demenscentrum som samarbetspartner.

Den digitala Navigeringskursen är framtagen av anhörigkonsulenter som arbetar i några av landets kommuner tillsammans med Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Vårt syfte med den är att samla fakta och information om kognitiv sjukdom med fokus på dig som anhörig. Vår förhoppning är att filmerna skall ge vägledning, kunskap och stöd i situationer som många gånger kan kännas både utmanande och utmattande.

Tack till

Vi vill rikta ett stort tack till alla föreläsare som bidragit med sina kunskaper och som möjliggjort att den digitala Navigeringskursen kunde genomföras. Vi vill framföra ett varmt tack till de anhöriga som bidragit med sina berättelser.

Senast uppdaterad 2023-11-02 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson