Kommunikativa rättigheter

Alla människor kommunicerar. Personer som har svårt att göra sig förstådda och har svårt att förstå andra har rätt att få stöd. Det behövs en kommunikativ miljö, där omgivningen anpassar sig och stimulerar samspel och kommunikation.

Här presenteras Rätten att kommunicera med utgångspunkt från de personer som deltagit i projekt Vi är med. I presentationen finns flera filmade exempel.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.
Britt Claesson, pedagog

Senast uppdaterad 2021-05-17 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson