Litet syskon

"Litet syskon - om att vara liten och ha en syster eller bror med sjukdom eller funktionsnedsättning" av psykolog Christina Renlund.

I boken berättar barnen, syskonen, själva. Barnen är mellan två och sex år och har syskon med autism, cancer, cystisk fibros, epilepsi, hjärtfel, muskelsjukdom, rörelsehinder, synskada och utvecklingsstörning.

Bokens budskap är att syskonen ofta glöms bort i familjer som har ett barn med sjukdom eller funktionsnedsättning. Men det är viktigt att syskon tidigt får hjälp att berätta om sina tankar och upplevelser, och också möjlighet att ställa frågor.

I boken finns konkreta verktyg som är användbara för att hjälpa barn att berätta. Boken är en uppföljare till "Doktorn kunde inte riktigt laga mig".

Mer information

Boken är utgiven av Gothia förlag.

Senast uppdaterad 2021-09-27 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson