Tidigt krisstöd till barn

Lars Widèn, kurator och leg. psykoterapeut i Barntraumateamet vid Vrinnevisjukhuset.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-08 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson