Samverkan Tre Förvaltningar – tillsammans för barn, unga och anhöriga

Se det inspelade webbinariet:

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Tre Förvaltningar är ett samarbete mellan skola, socialtjänst och omsorg som tillsammans arbetar för barn, unga och anhöriga. Samarbetet finns till för att alla barn och unga i Hässleholm ska ges en möjlighet till en bra start i livet. Tillsammans kan man bättre se till att alla barn får det stöd som de har rätt till. I samarbetet kan förvaltningarna hitta nya sätt att tillsammans ge stöd och hjälp. 

I detta webbinarium berättar Malin Grahn Marksell, processledare Tre Förvaltningar, och Stina Lindén, anhörigstrateg i Hässleholms kommun, om arbetet och om varför samarbete är viktigt när man möter anhöriga barn och unga.

Moderator

Foto på Pauline Johansson
Pauline Johansson

Forskare/möjliggörare samt projektledare Barn som anhöriga.

Pauline Johansson är sjuksköterska och lektor, och har disputerat inom området mobil informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom omvårdnad. Har tidigare arbetat som sjuksköterska inom cancervård och palliativ vård, samt med forsknings- och utvärderingsarbete inriktat mot palliativ vård, familjefokuserad omvårdnad och mobil IKT för patienter, sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. Arbetar nu som forskare och möjliggörare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga med fokus på barn som anhöriga, och som lektor vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet.

Senast uppdaterad 2021-03-10 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson