Viktiga områden

Äldre kvinna på parkbänk.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga arbetar med nio viktiga områden. Dessa områden har man också sagt är viktiga på Anhörigriksdagen, den nationella anhörigkonferensen i Varberg, på internationella anhörigkonferenser i Toronto och vid den senaste anhörigkonferensen i Leeds. De är också viktiga områden inom Anhörigas Riksförbund och Eurocarers, en europeisk organisation som arbetar med anhörigfrågor både på nationell nivå och på EU-nivå. Utvecklingen av dessa områden stöds genom arbete med blandade lärande nätverk.

Senast uppdaterad 2020-11-16 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson