Njurar och urinvägar

Illustration som visar njurar och urinvägar

Njurarnas främsta uppgift är att rena blodet. Njurarna filtrerar blodet och bildar urin som förs ner till urinblåsan med hjälp av urinledarnas peristaltik, muskelaktivitet. I njurarna regleras vatten- och saltbalansen i kroppen. Med urinen förs restprodukter från ämnesomsättningen, urinämne, samt läkemedel och andra för kroppen främmande ämnen ut. Njurarna deltar också i blodtrycksregleringen och flera andra viktiga funktioner, som stimulera att röda blodkroppar bildas.

Läs kapitlet online nedan:

Läs eller ladda ner kapitlet: Njurar och urinvägar

Bilaga: Länkar till kapitel 10 Njurar och urinvägar

Senast uppdaterad 2021-11-18 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson