Närståendepenning

En anhörig som avstår från förvärvsarbete för att vårda en närstående person som är svårt sjuk kan få ersättning från Försäkringskassan, så kallad närståendepenning. Den anhörige kan även få närståendepenning om den sjuke vårdas på sjukvårdsinrättning.

Med svårt sjuk menas sådana sjukdomstillstånd som innebär påtagligt hot mot den sjukes liv. Både den förvärvsarbetande och den sjuke måste följa de regler som finns i socialförsäkringen. Det betyder att den förvärvsarbetande måste arbeta i Sverige och att den sjuke måste arbeta eller bo Sverige. Vården måste dessutom ges i Sverige.

Man kan få närståendepenning i högst 100 dagar för varje person som man ska vårda. Lagen ger den person som arbetar rätt till ledighet från arbetet under den tid personen får närståendepenning.

Kontakta din Försäkringskassa om du vill veta mera om närståendepenning. Du kan också hitta mer information på försäkringskassans hemsida. Se här för mer info på försäkringskassans hemsida (Öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2021-04-05 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson