Sammanställningar

Varje kommun/stadsdel ansvarar för att använda ett verktyg för systematisk uppföljning, med uppgifter från frågeformulär som ställs på samma sätt till varje deltagande vårdnadshavare.

Den senaste sammanställningen, från maj 2020, finns att ta del av i den publicerade delrapporten "Från kaos till struktur och riktning framåt". I dagsläget finns sammanställd, avidentifierad, data från 97 vårdnadshavare i 74 familjer.

Senast uppdaterad 2021-04-21 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson