Barn som anhöriga

2010 infördes nya bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen som innebär att hälso- och sjukvården särskilt ska beakta ett barns behov av information, råd och stöd vid förälderns sjukdom. I filmen presenteras det utvecklingsarbete som pågår i Västra götalandsregionen, tillsammans med verklig berättelse av ett barns upplevelse i samband med en förälders sjukdom, "Brevet från Emelie".

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-08 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Josefine Göransson