Kommunikation

Pojke använder ett hjälpmedel med bilder.

Kommunikation är ett omfattande begrepp och innebär mycket mer än bara ett talat språk.

För personer med flerfunktionsnedsättning förutsätter kommunikation ett samspel med andra människor som tolkar signalerna och ger återkoppling. Det ger delaktighet och innebär den stora och viktiga skillnaden mellan att bli hanterad och att få en god omsorg.

På denna sida finns material kring kommunikation med – och för – personer med flerfunktionsnedsättning. 

Senast uppdaterad 2024-04-16 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson