Hur kan du arbeta med anhöriga med migrantbakgrund?

Människor ute på promenad.

Foto: Symbolbilder

Verktyg och erfarenheter för att förbättra din interkulturella kompetens.

I detta webbinarium presenterar Nka och Röda Korset resultatet av sitt gemensamma arbete inom området interkulturell kompetens inom anhörigstöd: en lärobok och en e-kurs som kan stödja dig som arbetar med anhöriga med migrantbakgrund. Dessutom delges praktisk erfarenhet från en kulturanpassad stödtjänst för anhöriga som talar arabiska, som anordnats av Nka.

How can you work with carers with migrant background?
Tools and experiences for improving your intercultural competence

In this webinar, NKA and Red Cross present the results of their joint work in the area of intercultural competence in anhörigstöd: a textbook and an e-course that can support you who work with carers with migrant background. Moreover, we will present a practical experience of a cultural adapted support service for carers who speak Arabic, organized by NKA.

Språk/Language: Svenska och Engelska, Swedish and English

Se webbinariet i efterhand i spelaren nedan

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Ladda ner presentation: Webkurs: att möta anhöriga med migrantbakgrund

Ladda ner presentation: Hur kan du arbeta med anhöriga med utländsk bakgrund?

Föreläsare/Lecturers:
Chiara Lenza, Möjlliggörare
Johanna Häggberg, Röda Korset/Nka, Möjlliggörare
Amad Lindblom, Nka, konsult
Moderator: Maria Blad, Nka

Senast uppdaterad 2021-11-11 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson