Hur ska vi räcka till för syskonen?

Vilka utmaningar försvårar för föräldrar att kunna räcka till för syskon i familjer där ett barn har en flerfunktionsnedsättning? Vilka möjligheter finns?

Anna Pella och Lotta Frecon, båda mammor till döttrar med flerfunktionsnedsättningar, delar här med sig av några av de utmaningar de brottats med i föräldraskapet, men också av några av de lärdomar de gjort under åren.  

Läs mer om att vara syskon till någon med flerfunktionsnedsättning

Senast uppdaterad 2023-04-18 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson