Underlätta mun- och tandvård med hjälp av MHC-appen

En app kan vara ett enkelt sätt att nå ut till vårdnadshavare, assistenter och tandvårdspersonal. Det återstår att utöka MCH-appen med bl.a. specifika råd kring munvård vid sväljningssvårigheter, andningssvårigheter och mag-tarmbesvär samt att vid behov presentera nya munvårdsprodukter. I samband med presentationen kommer MHC-appens funktioner att belysas med exempel.
Anna Nielsen Magnéli, tandhygienist, Mun-H-Center, Folktandvården Västra Götaland.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-19 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson