Blandade Lärande Nätverk

Stina Lindén, anhörigstrateg i Hässleholms kommun, har deltagit i planeringen för BLN i
nordöstra Skåne, med fokus på Hässleholm.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-06-14 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS