Region Halland

Finns det styrdokument (policydokument, handlingsplaner, rutiner och liknande)?
Nej. Det finns inom psykiatrin och ett utvecklingsarbete pågår för hela hälso- och sjukvården.

Finns det dokumentation i journalen?
Ja. Det finns ett sökord att dokumentera under.

Finns det barnombud?
Ja inom psykiatrin

Finns det utbildningsinsatser till personal?
Utbildningsinsatser är påbörjade i form av föreläsningar och NKa:s utbildning Våga fråga används.

Finns det material/information till personal?
I liten skala men utvecklingsarbete pågår.

Finns det material/information till föräldrar?
Nej

Finns det material/information till barn och unga?
Nej

Särskilda satsningar
Ett större utvecklingsarbete pågår inom hälso- och sjukvården för att uppmärksamma barn som anhöriga.

Kontaktuppgifter:
Eva Fallgren
Telefon: 0729871483
E-post: eva.fallgren@regionhalland.se

Senast uppdaterad 2018-02-20 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson