Projektet Vi är med: ”Nu kan Fredrik förmedla det han vill”

Bild på bonuspappa Mats, Fredrik och mamma Ewa Candemo som ler in i kameran

Bonuspappa Mats, Fredrik och mamma Ewa Candemo. Foto: Privat

– Tack vare projektet "Vi är med" och metoden Gemensam problemlösning har vår son Fredrik fått ökade möjligheter att kommunicera med sin omgivning, något vi kämpat för länge, säger Ewa Candemo i Norrköping.

Fredrik är 34 år, när han var tio månader drabbades han av en hjärninflammation med svåra hjärnskador som följd. Sedan ett antal år tillbaka bor han på ett LSS-boende i Norrköping. Under åren har Ewa Candemo kämpat för att sonen ska kunna kommunicera med både familjen och omgivningen, en kamp som periodvis varit väldigt tuff.

– Fredrik har alltid haft väldigt begränsad kommunikation. Han har inget talat språk utan vi har istället kommunicerat med bildstöd, samtidigt som vi berättat med ord vad som ska hända. Även om man inte kan säga helt säkert upplever vi dock att Fredrik förstår mer än vad vi tror, säger Ewa Candemo.

Det var genom sonen Fredriks dagliga verksamhet som Ewa Candemo fick kontakt med projektet "Vi är med!".

– Med hjälp av projektet har vi fått en metod och kunskaper som bidrar till att Fredrik får möjlighet att förmedla vad han vill och att vi i hans omgivning kan förstå och tolka honom korrekt.

Fredrik Candemo

Fredrik Candemo. Foto: Privat

Metoden som "Vi är med!" tillämpar kallas Gemensam problemlösning och bygger på att alla i en persons nätverk har ett gemensamt förhållningssätt och likvärdiga kunskaper om en persons kommunikation. Ewa Candemo berättar att Fredriks nätverk framför allt bestått av personal från den dagliga verksamheten, familjen och till viss del personal från hans boende.

– Vad vi gjort är att vi har satt upp tre mål som alla vi som finns runt Fredrik jobbat gemensamt med. En logoped från hans dagliga verksamhet har fungerat som projektledare för vår lilla grupp, vilket varit väldigt värdefullt. Tyvärr har personalen från Fredriks boende inte deltagit som vi hoppats. Det är ju där han vistas mesta delen av sin tid, så det hade varit otroligt värdefullt om även personalen på boendet fått kunskap och förståelse i arbetet med Fredriks kommunikation, säger hon.

– En viktig del i projektet och nätverksarbetet var en inventering av Fredriks kommunikativa signaler. Vi listade alla signaler vi kunde se och vad dessa betydde. Allt för att skapa en samsyn runt honom.

– Fredrik har haft bilder som stöd i sin kommunikation ända sedan han var tre år. Han har bott på sitt senaste boende i två år, tyvärr är det inte förrän nu, de sista månaderna, som alla i boendet har börjat använda bilderna. Tyvärr kom coronapandemin och ställde till det, så under våren kunde vi inte träffa Fredrik fysiskt på flera månader, vilket var väldigt tungt. Vi har fått starta om lite igen.

Inom kort ska Fredrik flytta till en egen lägenhet och med hjälp av sju assistenter kommer han få ett helt annat stöd i sin vardag. Familjen håller som bäst på att involvera assistenterna i metoden med gemensam problemlösning och är glada för en nystart.

– Även om Fredrik är vuxen så finns det alltid en oro för hur han blir bemött och förstådd. Vi vill ju inget annat än han ska kunna få ha ett så bra liv som det går. Det förutsätter att han kan kommunicera med sin omgivning, att han har möjlighet att uttrycka sin vilja efter sina förutsättningar, säger hon och betonar att hon är tacksam för att Fredrik och familjen fick chansen att delta i projektet "Vi är med".

– Tack vare projektet har vi lärt oss jättemycket som kan förbättra för Fredrik och för alla oss andra i framtiden. Vi är väldigt glada att det är flera av nyckelpersonerna runt Fredrik som deltagit under de här tre åren projektet pågått. Inom kort tillkommer även hans nya assistenter. Att veta att alla i hans nätverk tänker och agerar på samma sätt när det gäller kommunikationen med Fredrik ger oss i familjen ett större lugn och även en ökad trygghet inför framtiden, slår Ewa Candemo fast.

Text: Agneta Berghamre Heins
Publicerad 2021-01-20

Senast uppdaterad 2021-09-29 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson