Utvärdering

Mikael Rostila, Docent, Universitetslektor,Sociologiska Institutionen, Stockholms Universitet
Filip Arnberg, psykolog, med.dr. och Kristina Bondjers, PTP-psykolog,
Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, Uppsala universitet
Doris Nilsson, docent, leg. psykolog och Teresia Ängarne-Lindberg, med.dr, grundskollärare/ specialpedagog, Linköpings universitet.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.